Vremenska crta povijesti države

Hrvatska ima poprilično dugu povijest, ali ona se može podijeliti na slijedeća razdoblja.

 • 7. stoljeće. Dolazak Hrvata, osnivanje dvaju neovisnih kneževina, Posavske Hrvatske na sjeveru i Primorske Hrvatsku na jugu i zapadu.
 • 925. – 1102. Hrvatsko Kraljevstvo, počinje vladavinom prvog našeg kralja Tomislava, čime Hrvatska postaje najjača država između Rimsko-Njemačkog kraljevstva i Bizanta, a završava vladavinom Zvonimira, ubijenog na saboru naroda, koji nas proklinje na to da više nemamo vladara naše krvi.
 • 1102. – 1525. Unija sa ugarskom, nastaje nakon dokumenta zvanog Pacta Conventa, čime Ugarski kralj dolazi na vlast našim prostorima.
 • 1493. – 1593. Stogodišnji hrvatsko-turski rat, Hrvatsku svodi na “ostatke ostataka”.
 • 1527. – 1790. Dolazak Habsburgovaca na vlast, preokret u stogodišnjem ratu, Habsburgovci su sastavili veliku vojsku i nastojali osloboditi Slavoniju, te bitka kod Sigeta 1566. godine, kada Nikola Šubić Zrinski spašava Beč zadržavajući Osmanlije. 1593. događa se posljednji slom Osmanlija u bitci kod Siska, kada je hrvatski ban Toma Erdődy spasio srednju Hrvatsku te postao junak čitave katoličke Europe.
 • 1790. Hrvati se opet povezuju sa Ugarskom, pružajući otpor Beču koji je svojom apsolutnom vladavinom nastojao germanizirati naše krajeve
 • 1806. Pad Dubrovnika, u Napoleonskim ratovima nakon Francuske revolucije, prvo je pala Venecija 1797., a nedugo nakon toga i Dubrovnik, čime su svi hrvatki teritoriji bili pod Habsburškom monarhijom.
 • 1830. – 1848. Hrvatski narodni preporod, normiramo svoj književni jezik i pismo, pokrećemo novine, časopise, te ustrojavamo nacionalne ustanove.
 • Zagreb1848.-1860. Revolucija i neoapsolutizam, hrvatski narod donosi politički program zvan “Zahtijevanja”, a Josip Jelačić postaje banom koji odbacuje sve odnose sa Ugarskom i ustrojava vladu. Oko njega se okuplja čitava Hrvatska, te Zagreb postaje glavnim gradom.
 • 1868. – 1918. Austro-Ugarska monarhija, Hrvatska se 1881. sjedinjuje sa Vojnom krajinom, čime se čitav hrvatski narod nalazi u jednoj državi.
 • 1918. – 1941. Monarhistička Jugoslavija.
 • 1941. Nezavisna Država Hrvatska.
 • 1943. Federalna Država Hrvatska.
 • 1945. – 1991. Socijalistička Jugoslavija.
 • Od 1991. do danas, neovisna Hrvatska, osamostaljena nakon dugotrajnog Domovinskog rata.