Kako se formirao grad Ragusa?

Ragusa je stari naziv za moderni Dubrovnik. Postoji nekoliko teorija o osnutku Raguse. Najprihvaćenija je ona oRagusa osnutku grada u 7. stoljeću, kada su se za vrijeme invazije Avara i Slavena, Latini, koji su prethodno živjeli u Epidauru, odnosno današnjem Cavtatu, sklonili na otok Laus. Netom kasnije Slaveni su na kopnu u blizini Lausa izgradili grad koji su prozvali Dubrava. S vremenom veze između otoka i kopna sve su više jačale, te su se na kraju odlučili udružiti pa je kanal između njih nasukan. Ovaj nasukani dio nazvan je Stradun, te je i dan danas glavna ulica Dubrovnika. Tako u 11. stoljeću dobivamo jedno naselje. 100 do 200 godina kasnije napravljene su jako nam poznate zidine ovoga grada. Postoji i druga teorija koja govori kako je na Lausu u 3. stoljeću Ragusa već postojala, no ona je našla na manje podrške od prve teorije.

Prvi književni spomen Dubrovnika datira iz 850. godine. Bio je dio Dalmacijske teme pod vlašću Bizantskog Carstva. 866. i 877. grad je bio pod opsadom Saracena. Od ove opsade spasio ga je Bizant koji je poslao svoju flotu u pomoć. Nakon oslabljenja bizanta, Mletačka Republika ohrabrila se u svom naumu da zauzme Dubrovnik koji su vidjeli kao svog rivala, ponajviše zbog jako razvijene trgovine, koja se najviše očitovala sa tadašnjom Bosnom. Ratovi za vlast nad Dubrovnikom vodili su se veoma dugo vrijeme, no tek 1205. godine uz pomoć križarskih trupa, s kojima se Mletačka Republika nagodila u zamjenu za prijevoz u Carigrad, Dubrovnik je pao pod Mletačku vlast. Usprkos trima bunama koje su se podigle protiv Mletaka, grad se uspješno osamostalio tek 1358. godine. Bez obzira na to što su Mleci vladali Dubrovnikom, oni su uspjeli sačuvati dio svoje samostalnosti. Birali su vlastita vijeća, i Veliko i Malo, te su imali vlastiti senat i gradsku upravu.

Danas je Dubrovnik jedan od najposjećenijih gradova Hrvatske. Njegov utjecaj na turizam je doista značajan. Broj turista koji taj grad ugosti svake godine je uistinu brojka na kojoj zavide mnogi drugi gradovi. Svakako ga posjetite ukoliko imate priliku. Prošetajte gradom i opustite se uz Kasino android u jednom od mnogobrojnih kutaka ovoga raja na zemlji. Dobrodošli u Dubrovnik!