Category Archives: Croatia

Kako se formirao grad Ragusa?

Ragusa je stari naziv za moderni Dubrovnik. Postoji nekoliko teorija o osnutku Raguse. Najprihvaćenija je ona o osnutku grada u 7. stoljeću, kada su se za vrijeme invazije Avara i Slavena, Latini, koji su prethodno živjeli u Epidauru, odnosno današnjem

Invazije Avara i Hrvata

U kasnijem dijelu 6. i ranijem dijelu 7. stoljeća traju invazije Avara na tadašnje rimske prostore. Avari su bili nomadsko plemene koje je migriralo iz Azije. Prostori na koje su se Avari doselili bili su današnji hrvatski prostori, Panonija i

Tko je formirao Dalmacijsku temu

Heraklije I. vladao je od 610. do 641. godine. On je nasljednik cara Justinijana I., te je naslijedio svim silnim ratovima već oslabljeno i osiromašeno Bizantsko Carstvo. Za njegovu vladavinu najznačajnije je to što je osmislio i osnovao sistem tema.

Hrvatska u Bizantskom Carstvu

Bizant je za vrijeme vladavine Justinijana I. uspio skupiti dovoljno snage za pokušaj obnove Rimskog Carstva sa središtem u Carigradu, te u obliku u kakvom je bilo prije raspada na Zapadno i Istočno. Justinijan I. rođen je 482. godine, a